EWI Jaarverslag 2011

2. Onderzoek en Innovatie

Het is onze uitdaging Vlaanderen binnen een internationale context uit te bouwen als kennisregio. Via een gedegen voorbereiding en evaluatie van het beleid stimuleren wet het wetenschappelijk en technologisch onderzoek uitgevoerd door universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra uit de non-profit sector.