EWI Jaarverslag 2011

4. Communicatie

We willen de burger helder en correct informeren over het Vlaamse beleid rond economie, wetenschap en innovatie en over onze dienstverlening. We kiezen we voor een interactieve en duurzame communicatie.

We toetsen onze communicatieactiviteiten aan zeven basisprincipes: 

  • Klantgericht (we vertrekken vanuit de doelgroep)
  • Doelgericht (we ondersteunen de strategische doelstellingen van het departement)
  • Relevant en betekenisvol
  • Actueel en tijdig
  • Betrouwbaar en geloofwaardig
  • Helder en toegankelijk
  • Duurzaamheid

Die waarden en principes volgen we ook doorheen dit online jaarverslag. Een overzicht van onze belangrijkste publicaties, websites en evenementen uit 2012 kan u hier raadplegen.

Zo leest u o.a. over ons eerste online jaarverslag, de EWI focus workshops en onze communicatiebevraging in 2011.

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • Zich ontwikkelen als kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid voor het leveren en inzetten van inzichten inzake economie, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en innovatie