EWI Jaarverslag 2011

Privacybeleid

Privacybeleid

U kunt de website van het jaarverslag 2010 van het departement vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie geen controle. Het Departement EWI is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Meer vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Koning Albert II-laan 35, bus 10, 1030 Brussel. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.

Addthis share knop