EWI Jaarverslag 2011

Voorwoord

Beste lezer,

Innoveren betekent voortdurend vernieuwen, bestaande structuren en denkpatronen in vraag stellen om te verbeteren waar nodig. Op dit vlak was 2011 voor het departement Economie, Wetenschap en Innovatie een jaar vol uitdagingen en veranderingen.

Om in tijden van economische crisis nog meer dan anders mensen en middelen efficiënt in te zetten en onze bedrijfsprocessen zo doeltreffend mogelijk te organiseren, gaven wij via het Jaarondernemingsplan niet alleen concrete uitvoering aan beleidsvoorbereidende acties, maar namen wij ook initiatieven om het performante karakter van onze organisatie te verbeteren.

Niet enkel organisatorisch, maar ook op de fysieke werkvloer voerden we een herinrichting door zodat iedereen comfortabel en geconcentreerd kan werken en Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaaleen optimaal rendement behalen.

Onze ambities bleven uiteraard niet enkel beperkt tot interne initiatieven. Wij concentreerden ons ook op belangrijke maatschappelijke vernieuwingen. Via het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) willen we de duurzaamheid en competitiviteit van de Vlaamse ondernemers stimuleren via een ‘transformatief ondernemerschap’. Met het Witboek Nieuw Industrieel Beleid werken we hierrond een concreet beleidskader uit, met 4 beleidspijlers, 50 acties en een visie op de Fabriek van de Toekomst.

Naast, maar zeker niet in tegenstelling tot industriële innovatie, maakt ook het begrip sociale innovatie opgang. Als één van de zes knooppunten uit de conceptnota “Innovatiecentrum Vlaanderen” is het zelfs verankerd in het beleid. Werkplekinnovatie, sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie zijn drie lijnen waaraan wij via een participatief proces van sociale vernieuwing willen vorm geven.

Bij deze veranderingen is de communicatie met al onze stakeholders van cruciaal belang. Hopelijk is dit jaarverslag niet enkel een middel om u over onze activiteiten te informeren, maar ook een aanzet om verder met u in dialoog te treden.

Dirk Van Melkebeke,
Secretaris-generaal