EWI Jaarverslag 2011

1. Ondernemen en Innoveren

We bouwen aan een creatieve en ondernemende samenleving gefundeerd op een innovatiegedreven economie. Dit kan enkel groeien binnen een optimaal bedrijfsklimaat dat ondernemerschap met een economische, sociale en ecologische meerwaarde stimuleert. Transformatie door innovatie vormt hierbij een sleutelproces.