EWI Jaarverslag 2011

Tijdslijn

Vorige
 • Afbeelding EWI-focus

  EWI-focus: Vereenvoudiging onderzoeksverslaggeving

  Een EWI-focus workshop over de ‘Vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving’. Aan de hand van interactieve sessies werd aangegeven wat dit project al opgeleverde. Men wil met dit project het mogelijk maken om onderzoeksdata eenmalig in te geven en vergelijkbare en kwaliteitsvolle gegevens onmiddellijk beschikbaar stellen.

 • Afbeelding poster promotie jaarverslag

  Eerste Jaarverslag EWI

  Innoveren betekent ook innovatief communiceren. Met de publicatie van het allereerste volledig online uitgewerkt jaarverslag in de vorm van een website zorgde het departement voor een primeur binnen de Vlaamse overheid. De vele positieve reacties getuigden ervan dat dit initiatief een schot in de roos was. Na ons volgden enkele collega's van de Vlaamse overheid ons voorbeeld. Fijn!

 • Afbeelding gebruik DOSOP, een blik over de schouder van een collega

  EWI-databank voor dossieropvolging (DOSOP)

  DOSOP werd geoptimaliseerd volgens het principe van eenmalige gegevensinvoer met als doel: administratieve lastenverlaging en efficiëntieverhoging. Hierdoor kunnen de dossierbehandelaars klantgerichter, efficiënter en sneller werken. Zo kan nu het volledige financiële proces incl. de uitbetaling, in één systeem online opvolgen en worden gegevens in nieuwe fiches automatisch ingevuld.

 • Afbeelding kunst op de werkvloer

  Kunst op de werkvloer

  De plaatsing van nieuwe kunstwerken in de wandelgangen zorgde voor een frisse toets… en voor inspiratie?

 • Foto van de groepsactiviteit tijdens de EWI-dag

  EWI-dag

  Naar jaarlijkse traditie trok het departement er op uit. In het zonnige Leuven bezocht de groep een groot bedrijf, waarna de stad werd verkend. Een receptie in het Provinciehuis was de kroon op een goed gevuld programma.

 • Afbeelding van de (graffiti) Yrwall tijdens de Ronde Tafel Creatieve Industrieën

  Ronde Tafel Creatieve Industrieën

  Tijdens deze ViA-rondetafel traden minister Lieten en minister-president Peeters in dialoog met de creatieve sector en gaven samen de aanzet tot een geïntegreerd toekomstbeleid voor de creatieve industrieën o.m. op vlak van internationalisering en ondernemerschap. Een belangrijk onderdeel wordt de versterking en verbetering van het innovatie-instrumentarium voor de creatieve industrieën.

 • Afbeelding van de werkvloer tijdens de herinrichting

  Herinrichting werkvloer

  Herinrichting werkvloer – ‘Uit een enquête die door driekwart van de personeelsleden werd ingevuld, bleek dat de open inrichting van de werkvloer nefaste gevolgen had voor concentratie en privacy. Om tegemoet te komen aan deze klachten werden enkele ingrepen gerealiseerd: glazen wanden, een afgezonderde ruimte voor telefoons en lockers, bijkomende stille ruimten…’

 • Afbeelding van een bezoeker aan de ontvangstbalie

  Ontvangstbalie

  Begin september werd de ontvangstbalie in gebruik genomen. Bezoekers worden er elke dag hoffelijk en efficiënt ontvangen. Ook op deze manier krijgt EWI een gezicht.

 • Afbeelding EWI-focus

  EWI-focus: economisch instrumentarium als accelerator van de vergroeningseconomie?

  Om een verdere beleidsinvulling van de vergroeningseconomie mogelijk te maken organiseerden we tijdens deze EWI-focus informatie-uitwisseling en discussie in voorbereiding van een verdere beleidsinvulling. De resultaten van de workshop dienden als input voor de uitwerking van verschillende beleidsacties.

 • Foto halfrond Vlaams Parlement

  Werkbezoek Parlementaire Commissie aan het Departement

  Op 6 oktober ontving EWI de leden van de Parlementaire Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement voor een werkbezoek en maakten hen wegwijs in de werking van het Departement.

 • Afbeelding EWI-focus

  EWI-focus: Wetenschap en Armoede

  Met de EWI-focus workshop van 5 december 2012 exploreerden we het verband tussen wetenschap en armoedebestrijding vanuit het beleidsperspectief. Er is natuurlijk de wetenschap van de armoedebestrijding, maar wat is mogelijke de rol van de “harde” wetenschappen in de strijd tegen armoede? En wat kan het beleid hiermee?

 • Afbeelding van iemand die een indicator opzoekt

  Indicatoren opvolging Managementovereenkomst

  Het eerste werkjaar van de ManO zat er bijna op, tijd dus om te evalueren. We zamelden de cijfers voor de opvolgingsindicatoren in en wikten en wogen: waar doen we het goed of zitten we op schema richting einddoel, waar moeten we nog een tandje bijsteken? Welke initiatieven zorgen voor een efficiëntere werking van het departement? De boordtabellen tonen het ons in een oogopslag.

 • Afbeelding van de Infotheek

  Infotheek

  Met de hernieuwde open en klantvriendelijke infotheek willen we bijdragen tot betere kennisdeling binnen het departement. Je kan er naar hartenlust grasduinen in jaarverslagen, statistieken, studies, eigen publicaties, algemene naslagwerken en thematische publicaties.

Volgende