EWI Jaarverslag 2011

Interne Projecten

Het departement EWI tracht ook op de werkvloer een innovatief beleid te voeren. 

In 2011 werd werk gemaakt van enkele belangrijke projecten. Zo ontwikkelden we een samenhangende HR-beleidsvisie, een koepeltekst waarin alle aspecten van onze werking rond human resources en welzijn een plaats kregen. Ook een actieplan cultuur & integriteit werd op de sporen gezet. Last but not least zorgden we ervoor dat de facturen van onze leveranciers en andere partners veel sneller worden verwerkt. 

Tevreden (externe en interne) klanten: daar doen we het voor !

 

   

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • De managementondersteunende diensten (MOD) van het departement EWI bieden aan hun partners een professionele en competente omkaderingstructuur en dienstverlening op het vlak van mensen en middelen
  • Werk maken van open en innoverend bestuur