Afbeelding van enkele woorden

EWI in 2011

Voor een vooruitstrevend en welvarend Vlaanderen

Vlaanderen laten evolueren tot een van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in de wereld. Dat blijft ons belangrijkste doel, ook in 2011. Die ambitie maakten we concreet in zes strategische doelstellingen met veel aandacht voor duurzaamheid, kenniscreatie en -valorisatie en een goede internationale reputatie op het vlak van onderzoek en innovatie.

* Onze kerntaken – EWI staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van concrete actieplannen, beleidsonderzoek en regelgeving rond beleidsthema’s inzake economie, wetenschap en innovatie. U leest de details over onze kerntaken op de EWI-website.

* Beleidsevaluatie – De EWI-evaluatiecel beoordeelt de instellingen, projecten, programma’s, acties en instrumenten binnen ons beleidsdomein. U vindt de evaluatieresultaten op de EWI-website.

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • Creëren van een duurzaam economisch weefsel en het faciliteren van ondernemerschap
  • Vlaanderen sturen naar meer innovatie, creativiteit, kenniscreatie en kennisvalorisatie
  • Vlaanderen internationaal op de kaart zetten op het vlak van onderzoek en innovatie
  • Zich ontwikkelen als kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid voor het leveren en inzetten van inzichten inzake economie, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • De managementondersteunende diensten (MOD) van het departement EWI bieden aan hun partners een professionele en competente omkaderingstructuur en dienstverlening op het vlak van mensen en middelen
  • Werk maken van open en innoverend bestuur