Afbeelding met kernwoorden

Strategische doelstellingen

De zes strategische doelstellingen van het Departement EWI zijn de lange termijn doelstellingen (2020) die noodzakelijk zijn om de kerntaken van de organisatie te verwezenlijken. De doelstellingen geven zicht op wat het departement als organisatie nastreeft en waarom.

Het nemen van strategische of operationele beslissingen en het toewijzen van middelen, wordt steeds getoetst aan deze doelstellingen.

Iedere activiteit van het departement draagt dan ook bij aan de realisatie van één of meerdere doelstellingen. U vindt doorheen dit jaarverslag onderaan elk artikel waartoe het vermelde intiatief of vernieuwend project heeft bijgedragen.

De zes organisatiedoelstellingen, zoals ze in 2010 werden geformuleerd, zijn:

  • Duurzaam economisch weefsel en ondernemerschap;
  • Innovatie, creativiteit, kenniscreatie en -valorisatie;
  • Internationale speler voor onderzoek en innovatie;
  • Kenniscentrum;
  • Professionele managementondersteunende diensten;
  • Open en innoverend bestuur.