EWI Jaarverslag 2011

Kennisbeheer bij EWI

Het is onze missie om uit te groeien tot het kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid op het vlak van economie, wetenschap en innovatie. Om dit te bereiken hebben we in 2011 onze schouders gezet onder de toepassing van een eerste concrete actie uit het strategisch plan voor kennisbeheer : het opzetten van een enterprise-architectuur. Via een dergelijk architectuurmodel willen we kennisbeheer en IT afstemmen met onze organisatiedoelstellingen en processen, informatie en  applicaties hierin een plaats geven.

Welke methode hanteren we?

Voor het beheren en ontwikkelen van onze enterprise-architectuur kozen we voor The Open Group Architecture Framework (TOGAF®). In deze open standaard  staat de Architecture Development Methodology (ADM) centraal: werken in functie van de ontwikkeling en het gebruik van architectuur in een organisatie, gekoppeld aan mensen en middelen. We pasten het TOGAF-raamwerk toe binnen onze organisatie als middel om te evolueren naar de gewenste IT-structuur voor ondersteuning van het kennisbeheer: één geïntegreerde toegang tot informatie. Alle componenten van de processen en het huidige IT-landschap werden via de modelleertaal ArchiMate® beschreven, geanalyseerd en gevisualiseerd. Een speciaal hiervoor samengesteld architectuurteam bracht het traject in kaart van de huidige toestand naar de ideale gewenste situatie op het vlak van business-, informatiesysteem- en technologie-architectuur.

Concrete werkwijze

Op basis van de inbreng van proceservaringsdeskundigen tekende het architectuurteam de processen uit en documenteerde het de informatieobjecten en applicaties die doorheen het proces gebruikt worden. Na kritische analyse, het detecteren van defecten en het suggereren van mogelijke oplossingen hiervoor, ontwikkelden we een architectuurvisie en toetsten we de voorgestelde oplossingen aan de geldende methodologische principes. Vervolgens hertekenden we het proces volgens het ideale model, lijstten de informatieobjecten op en definieerden we de gewenste IT-functionaliteiten per processtap en per informatieobject. Alle informatieobjecten werden over de processen heen verzameld, geclassificeerd en voorzien van metadata. De IT-functionaliteiten werden gegroepeerd in logische en fysieke componenten.

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • Zich ontwikkelen als kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid voor het leveren en inzetten van inzichten inzake economie, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en innovatie